Tjänster

  • Coachning och träningshjälp för skyttar

  • Utbildning och installationshjälp vid nyinstallation av tavlor. Utbildning kan köpas separat

  • Servicebesök

  • Reparationer

MegaMål AB

Besöksadress

Elviragatan 15, 572 75 Figeholm

Mejl

info@megamal.se

Telefon

0721-911 689